среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu nie licząc kilku wypadków.

Konstrukcja balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenie Winylowe na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu oraz zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy balustrady Winylowe na plot i furtkę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak proponowane plot z Winylu na plot i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий